כללי תחרות צילומים

  Share

  ILA003
  מנהל טיסות וארועים
  מנהל טיסות וארועים

  מספר הודעות : 81
  IVM :
  0 / 1000 / 100

  Registration date : 05.05.08

  כללי תחרות צילומים

  הודעה by ILA003 on Fri May 16, 2008 4:27 pm

  כללי
  1.מנהל התחרות – הינו מנהל הפורום.
  2. בתחרות רשאי כל מועמד להגיש צילום מסך אחד בלבד, אותו הוא עצמו יצר, אשר קשור לעולם התעופה, ואשר קשור לנושא התחרות אשר יוכרז על ידי מנהל התחרות. משהוגש הצילום, והוא עומד בתנאי ההשתתפות, לא ניתן לשנותו, ולא ניתן להחליפו בצילום אחר.
  3. בכל תחרות יוכרז נושא הצילום כפי שיפרסם מנהל התחרות. בכל תחרות חדשה ישתנה נושא הצילום.
  4. תחרות צילומי המסך נערכת כל שבועיים, בתאריכים המפורסמים בפורום. כל מועמד רשאי להגיש צילום אחד משך שבוע מתחילת התחרות. שלושת הימים האחרונים של התחרות סגורים להגשת תמונות נוספות, ומתקיים בהם תהליך ההצבעה כפי שיוסבר בחלק "שופטים ותהליך ההצבעה". התאריכים המדויקים יפורסמו בעת הכרזת התחרות.
  5. צילומים אשר אינם קשורים לנושא המרכזי של אותה התחרות - יפסלו. המחליט על כך הוא אך ורק מנהל התחרות.
  6. נפסל צילום ע"י מנהל התחרות - יועבר לשירשור חיצוני מחוץ לשרשור התחרות.
  7. המועמד שהגיש תמונה שנפסלה בסעיף הקודם רשאי להגיש תמונה אחרת, אשר עומדת בכללי התחרות.
  8. רשאים להשתתף בתחרות -כולם

  שופטים ותהליך ההצבעה:
  9. עבור כל תחרות ימונו 3 שופטים. מנהל התחרות אינו רשאי לשפוט. השופטים ומנהל התחרות לא רשאים להשתתף בתחרות אותה הם שופטים. במידה ונעדר שופט בעת השיפוט, ימנה מנהל התחרות ממלא מקום חד פעמי במקומו.
  10. שלושת השופטים בתיאום בניהם יחליטו על חמשת הצילומים הטובים ביותר, אשר בשלושת הימים האחרונים של התחרות יוצגו לפני כל באי הפורום כמועמדים הסופיים - הפיינלסטים.
  11. בשלושת הימים האחרונים של כל תחרות, לא ניתן להגיש יותר צילומים חדשים כיוון שמתקיים תהליך ההצבעה.
  12. כל חברי הפורומים יכולים להכנס בשלושת הימים האחרונים ולהצביע עבור הצילום המוביל לדעתם.
  13. לכל חבר פורום מותר להצביע רק פעם אחת. במידה ויתגלו רמאויות, הצילום של המועמד יפסל.
  14. הצילום הטוב ביותר אשר נבחר על ידי הכי הרבה קולות יוכרז כזוכה בסיום התחרות.
  15. הזוכה יכנס לצוות השופטים של התחרות הבאה, ויחליף את אחד השופטים. סדר החלפת השופטים יהיה לפי סדר ההגעה בתור – כלומר השופט הוותיק ביותר יוצא. (כך שמי שהיה לפני שלוש תחרויות יוצא).
  16. הצילום הזוכה יעבור לשרשור מיוחד שיקרא -- HALL OF FAME - היכל התהילה.
  17. הזוכה בתחרות האחרונה זכאי לקבוע את נושא התחרות הבאה, בתיאום עם מנהל התחרות (ובהשפעת דעת הקהל המפורסמת בפורום). כאמור, בכל תחרות חדשה ישתנה נושא הצילום. הנושא יוכרז על ידי מנהל התחרות בפתיחתה.

  פרטים טכניים לגבי הצילומים:
  18. תמונות שלא יעמדו בתנאים הבאים - יפסלו על ידי מנהל התחרות.
  19. צילומי המסך מותרים לעריכה על ידי תוכנות עריכה כגון פוטושופ ודומיהן. אנו מעודדים יצירתיות!
  20. גודל התמונה חייב להיות מינימום 800X600. מקסימום 1024X768.


  _________________
  אפי-EAO ILA003
  מנהל טיסות ואירועים
  ILA-Va

   השעה עכשיו היא Mon Jan 21, 2019 12:33 pm